Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

CÁC TRẬN ĐỘNG ĐẤT XẢY RA Ở ĐÂU: ĐỘNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ NEW YORK

Detailed Description

CÁC TRẬN ĐỘNG ĐẤT XẢY RA Ở ĐÂU

Theo Mô Hình Cảnh Báo Nguy Hiểm Động Đất Toàn Quốc, 2023

ĐỘNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ NEW YORK

Quý vị có biết quý vị đang sống ở “quốc gia có động đất”? Đó là sự thật. Những nơi như Thành phố New York đã từng trải qua các trận động đất trong quá khứ và sẽ tái diễn trong tương lai. Hãy chắc chắn rằng quý vị biết phải làm gì nếu cảm thấy rung lắc: cúi thấp người xuống, che chắn và giữ chặt!

NẾU QUÝ VỊ CẢM NHẬN MẶT ĐẤT RUNG CHUYỂN

CÚI THẤP NGƯỜI - CHE CHẮN - GIỮ CHẶT

TRẬN ĐỘNG ĐẤT LỚN NHẤT - THÀNH PHỐ NEW YORK - Ngày 10 tháng 8 năm 1884 - CƯỜNG ĐỘ 5.2

Sources/Usage

Public Domain.