Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

KOTE GEN TRANBLEMANNTÈ: TRANBLEMANNTÈ NAN VIL NEW YORK

Detailed Description

KOTE GEN TRANBLEMANNTÈ

(Modèl risk tranblemanntè nan nivo nasyonal, 2023)

TRANBLEMANNTÈ NAN VIL NEW YORK

Èske ou konnen ou rete nan yon “peyi tranblemanntè”? Se vre. Kote tankou Vil New York te gen tranblemanntè deja e y ap genyen ankò pi devan. Ou dwe konnen sa pou w fè si w santi sekous: bese, abrite, epi kenbe!

SI OU SANTI ATÈ A TRANBLE

BESE - ABRITE - KENBE

PI GWO TRANBLEMANNTÈ - VIL NEW YORK - 10 out 1884 - MAYITID 5.2

Sources/Usage

Public Domain.