Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Vodni Ciklus - The NaturaWater Cycle, Bosnian, Croatian, Serbian (PDF)

Detailed Description

Vodni Ciklus - The Water Cycle, Bosnian, Croatian, and Serbian

Možda mislite da su sve kapi kiše koje padaju s neba, ili svaka čaša vode koju pijete, potpuno nove, ali to je uvijek bio i jest fiksni dio ciklusa vode!

Sources/Usage

Public Domain.