Suvning aylanma harakati - The Water Cycle, Uzbek (JPEG)

Suvning aylanma harakati - The Water Cycle, Uzbek (JPEG)

Detailed Description

Suv Yerda doimo harakatda bo‘ladi. Suvning tabiiy aylanma harakati Yerning yuqori qismida, yuzasida hamda ostida suvning uzluksiz harakatini tavsiflaydi. Ushbu aylanma harakat gidrologik sikl atamasi bilan ham nomlanadi. Suvning holati doimo suyuq holatdan bug‘ holatga va muz holatlariga o‘zgarib turadi. Bu jarayonlar shiddat bilan va million yillar davomida sodir bo‘ladi.

Shahriyor Toshevning tarjimasi
Geologiya fanlari universiteti magistranti

Details

Image Dimensions: 2155 x 1500

Date Taken:

Location Taken: US