Wailuku River, Hawai'i

Water flowing in the Wailuku River in Hawai'i

Detailed Description

Wailuku River, Hawai'i

Details

Image Dimensions: 910 x 683

Location Taken: US