Vattnets kretslopp, The water cycle for schools, Swedish

Science Center Objects

Du kanske tror att varje droppe regn som faller från himlen, eller varje glas vatten som du dricker, är helt nytt, men det har alltid funnits här och är en del av vattnets kretslopp.

Vad är vattencykeln?

Drippy - Water Science School

Vad är vattencykeln? Jag kan enkelt svara på det-det är "jag" överallt! Vattencykeln beskriver vattnets existens och rörelse på, in och över jorden. Jordens vatten är alltid i rörelse och förändrar alltid stater, från vätska till ånga till is och tillbaka igen. Vattencykeln har funnits i miljarder år och allt liv på jorden beror på att det fortsätter att fungera. Jorden skulle vara en torr och livlös plats utan det.

Var kommer all jordens vatten från? Ancient Earth var en värld av smält magma, men all magma innehåller vatten. Vatten släpptes i atmosfären när magma började svalna. Över tiden blev miljön cool så att vatten kunde ligga på ytan som en vätska. Det finns också teorier som vattnet anlände på jorden från asteroider och kometer.

 

Vattnets Kretslopp för Skolo, The Water Cycle for Schools, Swedish

Vattnets Kretslopp för Skolo

U.S. Geological Survey (USGS) och FNs livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har skapat ett flödeschema av vattnets kretslopp för att användas i skolan.

This diagram is a small part of USGS's Water Science School, where anyone of any age can learn all about water.

Credit: USGS, Public domain

Water drop - decorative

Vattencykeln för vuxna och gymnasier.

 

 • Värmen från solen ger energi för att göra vattnets kretslopp möjligt.
 • Solen gör att vatten avdunstar från haven och blir till vattenånga.
 • Denna osynliga ånga stiger upp i atmosfären där luften är kallare.
 • Vattenångan kondenseras till moln.
 • Vulkaner producerar ånga som bildar moln.
 • Luftströmmar transporterar moln runt hela jorden.
 • Vattendroppar bildas i molnen och faller sedan ned på jorden som nederbörd (som regn och snö).
 • I kalla klimat skapar nederbörden lager av snö, is och glaciärer.
 • Snö kan smälta, bli till bäckar som sedan rinner ut i floder, hav och i marken.
 • Viss delar av isen  förångas direkt i luften och hoppar därmed över smältfasen (sublimation).
 • Nederbörd som faller över land rinner nedåt och förser vatten till sjöar, floder och hav med vatten.
 • En del av regnet sugs upp av marken, infiltration, och om det når tillräckligt djupt så fylls grundvattennivån på.
 • Vatten från sjöar och vattendrag kan sippra ner i marken.
 • Vattnet rör på sig under marken på grund av tyngdkraften och tryckförändringar.
 • Grundvatten nära markytan tas upp av växter.
 • En del av grundvattnet sipprar ut i floder och sjöar och kan flöda upp till ytan som källor.
 • Växter tar upp grundvattnet och avdunstar eller transpirerar från sina blad.
 • En del av grundvattnet tränger mycket djupt ner i marken och förblir där (under) en lång tid.
 • Grundvattnet strömmar ut i haven och håller igång vattnets kretslopp.

Swedish translation provided by Michele L Jackson Gustavssons