Vodný Cyklus, The Natural Water Cycle, Slovak

Science Center Objects

Vodný Cyklus, The Water Cycle, Slovak

Drippy - Water Science School

Čo je to kolobeh vody? Môžem na to ľahko odpovedať - je to "ja" všade! Cyklus vody opisuje existenciu a pohyb vody na, v a nad Zemou. Voda Zeme je vždy v pohybe a vždy mení stavy, z kvapaliny na pary na ľad a späť. Cyklus vody existuje už miliardy rokov a všetok život na Zemi závisí od toho, či bude pokračovať v práci; Zem by bola bez nej suchým a bez života.

Odkiaľ pochádza všetka zemská voda? Staroveká Zem bola glóbus roztavenej magmy, ale všetko magma obsahuje vodu. Voda sa uvoľnila do atmosféry, keď sa magma začala ochladzovať. V priebehu času sa prostredie ochladzovalo, takže voda mohla zostať na povrchu ako kvapalina. Tam sú tiež teórie, že niektoré vody dorazili na Zemi z asteroidov a komét.

Obehu Vody - The Water Cycle, Slovak

Schéma vodného cyklu

Mohli by ste si myslie, že každá kvapka daža, ktorá spadne z oblohy alebo každý pohár vody, ktorý vypijete, je z isto novej vody. V skutonosti je to ale stále tá istá voda, ktorá tu je a bola vždy a ktorá je trvalou súasou kolobehu vody!

Credit: USGS, Public domain